headerlv

К продаже предлогаются 2 совокупных объекта коммерческой недвижимости. 

При сдаче в Аренду возможная прибыль +/- 20 000 ЕВРО В МЕСЯЦ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ. 
При правильных и относительно не больших вложениях объект может приносить в месяц порядка 77 000 евро. (подробнее при встрече). 
Стратегически – превосходное место : Центр города в 10 минутах езды, Порт в 10 минутах езды, К зданию подходят 2 ветки железнодорожных путей. 
Здание имеет рампу, где без проблем, одновременно могут разгружаться/загружат ься две 13-ти метровые фуры. 
Грузы легко распределяются по этажам грузовыми лифтами. Все лифты проверены и сертифицированы. 
Складские площади на каждом этаже от 30 м2 до 1500 м2. 
Всего этажей в хозяйственном крыле здания – 4.
Здание так же имеет административное крыло с оборудованными офисами, которые можно использовать сразу или сдать в аренду. 
Второе здание - склад/производственно е помещение грандиозных размеров. 
Помещения обоих зданий оборудованы всеми необходимыми коммуникациями, регулярно технически обслуживаются и готовы к эксплуатации. 
Закрытая охраняемая территория. Сигнализация. Видеонаблюдение. 
Звоните, и я организую осмотр. 

Техические характеристики: 

Первый объект недвижимости представляет собой земельный участок площадью 14204 м2 на котором расположены :

     - 2 производственных здания общей площадью в 18150,4 м2 (5124, 3 + 13026,1 м2). 

     - Административное здание общей площадью в 5565,9 м2. 

    - Автогаражи с оборудованием площадью 1832,7. 

    - Участок обработки металла - 127,2 м2.

    - Открытый навес 112,5 м2.

Второй объект недвижимости представляет собой земельный участок площадью 267 м2 на котором распологается станция переработки сточных вод общей площадью 55.6 м2.

Здания находятся в хорошем состоянии, имеют собственную локальную систему газового отопления. Проведены все необходимые коммуникации.

Объект расположен вблизи железнодорожных путей и автодорог вблизи центра города.

Здания могут быть использованны для :

                 - Производства.

                 - Складирования.

                 - В логистических целях.

                - Любой другой хозяйственной дейтельности.

Недвижмое имущество ухоженно, регулярно обслуживается и готово приносить Вам прибыль сразу после заключения сделки, без дополнительных вложений.

Звоните и встретимся для осмотра на месте.

 

 

Zemes gabala Rīgā, Ādažu ielā 3,ar kopējo platību 14204 kv m,un uz kura atrodas 2 objekti. 

Īzīrējot sagaidama peļņā +/- 20 000 Eiro Mēnesī BEZ Papild IEGULDĪJUMIEM. 
Ar pareiziem un samērīgi nelieliem ieguldījumiem objekts var nest peļņu ap
77 000 eiro mēnesī. (plašāk pie tikšanās). 
Strateģiski lieliska vieta : Līdz pilsētas centram – 10 minūtes, tāpāt arī līdz ostai. 
Pie ekas pieej 2 dzelzceļu piebrauktuves. 
Eka ir aprikota ar rampi, kur vienā un tā pašā laikā var ērti izkrauties divas 13 mētru garas krāvas mašīnas. 
Krāvas viegli atvēdamas uz nepieciešamo stāvu ar krāvas liftiem. Visi lifti pārbaudīti un certificēti. 
Kātrā stāvā ir pieejamas tēlpas no 30 m2 līdz 1500 m2. 
Vispar ekas saimnieciskā spārnī ir 4 stāvi. 
Ir arī administratīvais spārnis, kurā aprikoti ofissu telpas, kurus var lietot uzreiz, vai īznomāt. 
Otra ēka ir saimnieciska telpa grandioza apmērā. 
Ekas telpas ir aprikoti ar visām nepieciešamām komunikācijam, regulāri apkalpojas un ir gatavi ekspluatācijai. 
Teritorija ir slēgta. Apsārgājas vēselo diennakti. Signalizacija. Videonoveršana. 
Zvaniet un es organizēšu apskati. 

Tehniskais raksturojums :                                                        

* divas ražošanas ēkas ar kopējo platību              

   18150,4 kv m (5124, 3 + 13026,1 kv m );

* administratīvā ēka ar kopējo platību

   5565,9 kv m;

* autogarāža ar nojumi,1832,7 kv m;

* metāla apstrādes iecirknis,127,2 kv m;

* atvērta nojume,112,5 kv m;

Zemes gabala Rīgā,Carnikavas ielā 5a,

ar kopējo platību 267 kv m,un uz kura

atrodas:

* notekūdeņu pārsūknēšanas stacija,

   55,8 kv m

Ēkas atrodas labā stāvoklī un ir nodrošinātas ar visām komunikācijām un energo resursiem,tajā skaitā lokālu gāzes apkures sistēmu.Pārdodamais nekustamais īpašums

atrodas blakus dzelzceļa sliežu un auto ceļiem un var tikt izmantots kā ražošanas objekts,noliktavu un logistikas centrs vai kā objekts citai uzņēmējdarbībai.

Ņemot vērā pārdodamā nekustamā īpašuma labo stāvokli,to var uzsākt izmantot uzņēmējdarbībai nekavējoties.